ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN SHORE.COM

 

 

1. OMGEVING EN WERKWIJZE

1.1 Geen afwijkende regelingen.Shore GmbH ( later “Shore“) biedt een dienst voor het presenteren van lokale ondernemingen (“Partner“) en hun diensten aan consumenten (“Gebruikers”) met behulp van Shore’s merk en hun web gebaseerde portalen en mobiele consumenten applicaties evenals geselecteerde samenwerkingsportalen (elk afzonderlijk en samen “Shore Netwerk”). Gebruikers kunnen zich inschrijven bij deze portalen. Gebruiken kunnen deze portalen gebruiken om te informeren over Shore’s Partners en hun aanbiedingen, reserveringen of boekingen maken (“Reserveringen”) met Shore Partners, en vervolgens hun ervaringen met Shore Partners beoordelen./p>

1.2 Geen afwijkende regelingen.Alle diensten en aanvullende informatie die online worden aangeboden op www.shore.com (“Shore Portaal”) vormen geen aanbeveling of inschatting van algemene kwaliteit of kwaliteit van een dienst van elke Partner. Evenmin vormt het een algemene kwalificatie van een Partner, noch hun via Shore gepromote aanbiedingen en diensten.

1.3 Het begin van de overeenkomst. Als Gebruikers een Reservering maken via Shore wordt een contract uitsluitend effectief tussen de Gebruiker en de Partner. Shore zelf biedt geen van de op Shore Portaal of Shore Netwerk weergegeven diensten. Shore zelf biedt geen restaurant diensten. Shore is geen wettelijke vertegenwoordiger van de Partner. Diensten van Shore zijn gratis voor de gebruiker.

1.4 Plichten in het elektronische handelsverkeer.In het geval dat een Gebruiker een reservering maakt via Shore, zal de boeking database of de toegewezen capaciteiten van de Partner worden benaderd en beschikbaarheid zal aan de Gebruiker worden getoond.

1.5 Overzicht.Na het maken van een reservering zal/kan de Gebruiker de volgende e-mails ontvangen:

a) een e-mail waarin wordt bevestigd dat er een reserveringsaanvraag is gedaan

b) een e-mail die de gebruiker informeert of de partner de reservering bevestigt of weigert

c) na de reservering zullen geregistreerde gebruikers een e-mail ontvangen waarin gevraagd wordt of alle geboekte diensten via Shore naar tevredenheid van de klant waren en zoals geadverteerd kwamen.

d) gebruikers die een boeking hebben gemaakt via Shore, maar er niet in geslaagd zijn een afspraak te maken, evenals de genoemde afspraak te annuleren, zullen een e-mail ontvangen om hen van hun afwezigheid op de hoogte te stellen; indien een gebruiker deze e-mail als vergissing ontvangt, zal de Shore klantenservice u graag helpen bij de verduidelijking van deze zaak.

2. PRIJSOPGAVE

Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW en toepasselijke belastingen. Af en toe worden diensten of producten op Shore gepromoot als speciale aanbiedingen. Speciale aanbiedingen zijn onderworpen aan onze Partners en hun prijzen en voorwaarden kunnen worden onderworpen aan verdere voorwaarden bepaald door de Partner.

3. ANNULERING EN NIET-OPDAGEN

3.1 Gebruikers worden verzocht ten minste 30 minuten voor aanvang van een reservering te annuleren. Gebruikers kunnen hun reservering annuleren via de annulerings-link in de reserverings-bevestigingsmail of door direct contact op te nemen met de Partner. Noodzakelijke gegevens zijn te vinden in de reserverings-bevestigingsmail.

3.2 Gebruikers met reserveringen voor grotere groepen die creditcard informatie vereisen kunnen gevraagd worden hun reservering te annuleren op basis van de individuele annuleringsvoorwaarden, door de Partner vastgesteld en aan de Gebruiker meegedeeld in de reserverings-bevestigingsmail of door de Partner persoonlijk.

3.3 Shore heeft het recht om een Gebruiker van Shore te excluderen, indien de Gebruiker er herhaaldelijk niet in slaagt om zijn of haar reservering te annuleren verwijzend naar clausule 1 of 2.

4. GEGEVENSBESCHERMING

4.1 Shore respecteert en beschermt persoonlijke informatie en gegevens van haar Gebruikers.

4.2 Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Shore wordt beheerst door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, het beleid van gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Shore en de instemming van Gebruikers voor het verwerken van hun persoonsgegevens.

5. FEEDBACK/BEOORDELINGSSYSTEEM

5.1 Shore biedt een feedback/beoordelingssysteem

5.2 Gebruikers mogen uitsluitend feedback geven aan Partners, bij wie ze werkelijk hebben geboekt via Shore. Feedback moet feitelijk en vrij van enige vorm van belediging zijn. Met name de volgende punten zijn niet toegestaan:

a) het achterlaten van feedback met als enig doel kunstmatige verbetering of devaluatie van het algehele feedback-profiel van een Partner,

b) het achterlaten van lasterlijke, beledigende, subjectieve, onjuiste, agressieve of denigrerende feedback,

c) het achterlaten van racistische feedback of feedback die aansprakelijk is om de jeugd te corrumperen,

d)het achterlaten van misleidende feedback of feedback via welke iedere vorm van anti-competitief doel wordt nagestreefd,

e) het achterlaten van feedback die rechten van derden, in het bijzonder persoonlijke rechten, commerciële eigendomsrechten of auteursrechten schendt.

5.3 Ingediende feedback zal permanent worden opgeslagen in het feedback-systeem en gepubliceerd worden volgens overeenkomstige paragraaf.

5.4 Gebruikers gaan onherroepelijk akkoord met de opslag, de verwerking en het gebruik van hun feedback op een permanente basis.

5.5 Shore behoudt het recht om feedback naar eigen inzicht te accepteren of te verwijderen, vooral als feedback de feedback-regels schendt (paragraaf 2). Of aan de criteria is voldaan wordt uitsluitend besloten door Shore. Indien gebruikers de feedback-regels meerdere malen schenden, kunnen ze ofwel uitgesloten worden van het feedback-systeem of van het gebruik van Shore-diensten.

5.6 Gebruikers kunnen foto’s van hun restaurantbezoek uploaden naar het feedback-systeem. Het uploaden van een foto geeft gebruikers het recht om deze foto’s binnen het feedback-systeem te gebruiken en om deze foto’s te gebruiken voor doeleinden die in deze paragraaf worden gereguleerd.

5.7 Gebruikers mogen uitsluitend foto’s uploaden die ze zelf hebben gemaakt. Gebruikers moeten zich ervan verzekeren dat hun foto’s geen mensen tonen die het niet eens zijn met de publicatie. Gebruikers mogen uitsluitend foto’s uploaden die geen rechten van derden schenden.

5.8 Feedback die door gebruikers werd achtergelaten kan gepubliceerd worden op de website van een andere partner, op Shore of op andere portalen. Dit dient als informatie voor (toekomstige) Gebruikers over de dienst en de partner.

5.9 Verder gebruikt Shore beoordelingen (geheel of gedeeltelijk) voor marketing, reclame, of om de diensten te verbeteren, met name op Shore en andere portalen of social media platformen, in nieuwsbrieven van Shore of Partners, voor aanbiedingen, apps en andere distributiekanalen. Shore behoudt het recht om beoordelingen naar eigen inzicht te weigeren of te verwijderen.

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN

6.1 De diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik. Het is voor de gebruiker niet toegestaan om de inhoud of informatie, software, producten of diensten, die beschikbaar zijn op de Shore website of een andere website of portaal beheerd door Shore, voor commerciële of concurrerende doeleinden, te verkopen. Bovendien is het niet toegestaan om te linken, gebruiken, dupliceren, extraheren, publiceren, informatie te uploaden of subpagina’s te produceren van de bovengenoemde websites.

6.2 Alle informatie op de website van Shore is eigendom van Shore of Shore partners. De Gebruiker gaat ermee akkoord:

a) geen zogenaamde robots, spiders, scrapers of andere automatische apparaten te gebruiken om toegang te krijgen tot de website met welk doel dan ook, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Shore.

b) geen acties te ondernemen, die de technische infrastructuur op onredelijke en onevenredige wijze verstoren (De beoordeling wordt gemaakt naar eigen inzicht van Shore).

c) geen handmatige processen te implementeren om Shore-inhoud van de website, portalen, of boekingsprogramma’s van partners te controleren of kopiëren, zonder expliciete schriftelijke toestemming.

d)geen apparaat, software, of programma routine te gebruiken, die interfereren of proberen te interfereren met de functionaliteit van de website of de tools van het portaal.

6.3 Niet geannuleerde reserveringen moeten door de Gebruiker worden uitgevoerd, door op tijd te komen in het desbetreffende restaurant en door het bestellen van eten en drinken en het betalen van de gemarkeerde prijs. De Gebruiker gaat er verder mee akkoord om niet meer dan (1) reservering voor persoonlijk gebruik op hetzelfde tijdstip te boeken (bijv. lunch, diner, etc.). Doorverkoop, of poging tot doorverkoop van reserveringen is verboden en kan leiden tot annulering van de reservering.

6.4 Enig onrechtmatig gebruik of gebruik dat deze algemene voorwaarden schendt is duidelijk verboden. Shore behoudt het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren, accounts te sluiten, inhoud te verwijderen, en reserveringen te veranderen of te annuleren, wanneer de gebruiker bepalingen van deze algemene voorwaarden schendt.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN SHORE

7.1 Shore is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

7.2 Shore is uitsluitend aansprakelijk voor gewone nalatigheid als in vertraging of onvermogen of schending van essentiële contractuele verbintenis. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de typisch voorziene schade (typisch contractuele gemiddelde schade). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van schade aan het leven, lichaam of gezondheid, van het frauduleus verzwijgen van een defect of in het geval van een garantie.
Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor derden die zijn opgenomen in de beschermingsomvang van het contract.

7.3 Als Shore aansprakelijk is voor gewone nalatigheid overeenkomstig Paragraaf.

7.4 De aansprakelijkheid is beperkt tot schades Quandoo kan meestal tijdens contractsluiting verwacht worden.

7.5 Shore’s wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere agenten zijn buiten de verplichtingen van Shore niet aansprakelijk.

8. INDUSTRIËLE HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Alle handelsmerken en logo’s gebruikt voor de branding van het Shore Netwerk zijn eigendom van Shore en kunnen niet door de partner gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shore.
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, modellen) in de site, software en diensten, informatie en inhoud op de site of benaderd als onderdeel van de dienst, elke database beheerd door ons en alle site-tekst, vormgeving, beelden, foto’s en hun selectie en rangschikking, en alle software compilaties, die ten grondslag liggen aan de broncode en software, zullen eigendom van Shore blijven. U zult niet, en zal niet proberen om, enige titel verkrijgen tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Waar het Shore Netwerk links bevat naar websites van derden en naar middelen door derden aangeboden (‘Andere Sites’), zijn deze Andere Sites enkel gekoppeld om informatie te verstrekken en zijn uitsluitend voor uw gemak. Shore heeft geen controle over, accepteert geen, en heeft geen verantwoordelijkheid voor, Andere Sites of de inhoud of producten van Andere Sites (inclusief, zonder beperking, in verband met social networking sites zoals Twitter of Google+), en Shore is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die uit het gebruik van deze sites kunnen voortvloeien. Indien u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden gekoppeld aan de site, doet u dat volledig op eigen risico.

10. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Shore behoudt het recht om de algemene voorwaarden op elk moment en zonder toestemming van haar gebruikers te wijzigen, behalve wanneer de veranderingen rekening houden met de belangen van Shore, niet redelijk voor Gebruikers. Niet redelijk voor de gebruiker is een verandering die de essentiële elementen van het contract beïnvloedt, met name de contractueel verschuldigde belangrijkste diensten. Shore zal zijn gebruikers tijdig en voldoende informeren over wijzigingen van de algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen na het plaatsen van de herziene voorwaarden op de Shore Netwerken onmiddellijk van kracht zijn.
Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan Shore de wijziging aankondigen: a) op de startpagina van de Shore Netwerken, b) per e-mail, als de gebruiker Shore een geldig e-mail adres heeft gegeven, of c) op een andere manier. In het geval dat de gebruiker niet binnen 2 weken na de aankondiging van de wijzigingen in tegenspraak komt, zullen deze als goedgekeurd gelden. In ieder geval wordt de gebruiker, door gebruik te blijven maken van de Shore Netwerken na eventuele wijzigingen, geacht te hebben ingestemd met de aangekondigde wijzigingen. In het geval van tegenspraak door de gebruiker behoudt Shore het recht om de registratie onmiddellijk te beëindigen, maar niet voordat de wijzigingen in werking treden.

11. UITKERING

11.1 Als een rechter of bevoegde instantie constateert dat een bepaling (of deel van een bepaling) van deze overeenkomst ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of deel-bepaling, voor zover nodig, geacht verwijderd te worden, en de geldigheid en uitvoerbaarheid van deze bepaling zullen niet beïnvloed worden.

11.2 Als een ongeldige, onuitvoerbare, illegale bepaling van deze overeenkomst geldig, uitvoerbaar, en legaal zou zijn wanneer een deel zou worden verwijderd, zullen de partijen te goeder getrouw moeten onderhandelen om een dergelijke bepaling te wijzigen, zodat deze, aldus gewijzigd, legaal, geldig en uitvoerbaar is, en, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke commerciële intentie van de partijen realiseert.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING

12.1 Dit contract is onderworpen aan het Duitse recht onder uitsluiting van het VN Koopverdrag (CISG).

12.2 Als enige voorwaarde van deze overeenkomst ongeldig of niet-bindend is, zullen alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de aannemers blijven. In dit geval zullen de aannemers de ongeldige of niet-bindende voorwaarde vervangen door een geldige en bindende voorwaarde, met inachtneming van de inhoud en het doel van het contract, en met een vergelijkbaar effect als de ongeldige of niet-bindende voorwaarde.

12.3 De enige bevoegde rechtbank is in München, Duitsland voor zover de Partner handelt ten tijde van de opzegging van het contract.

 

* * *