PRIVACY-BELEID VOOR SHORE.COM

Met uw goedkeuren van het volgende privacy-beleid, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door Shore GmbH (later “Shore”), als de exploitant van www.Shore.com in overeenstemming met de volgende regelgevingen en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, met name wetten inzake gegevensbescherming.

 1. INFORMATIE DIE SHORE VERZAMELT

In het draaien en onderhouden van de website kan Shore de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Informatie vrijwillig door u verstrekt. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert voor informatie of een reservering maakt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, en e-mailadres.
 • Informatie over uw gebruik van onze site, waaronder details van uw bezoeken, zoals bekeken pagina’s en de middelen waar u toegang tot krijgt. Dergelijke informatie omvat verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.
 • Web-dataverbruik wordt verzameld door een standaard techniek (zogenaamde cookies) en webserver logbestanden die informatie bevatten over de manier waarop de website wordt gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen in uw browser geschiedenis, die specifieke informatie over de datum en tijd van uw bezoek aan Shore bewaren.
 • Beoordelingen die u ons verstrekt, wanneer een recensie over een restaurant schrijft. U kunt de gebruikersnaam, die gekoppeld aan de beoordeling wordt weergegeven, vrij kiezen.
 • Informatie over uw restaurantbezoek. Dit zijn gegevens met betrekking tot een reservering, die u via Shore heeft geboekt.
 1. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Het verzamelen van gegevens dient om de klant een gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige internet-service te bieden. Wij gebruiken uw gegevens:

 • om u te voorzien van het Shore netwerk, ons restaurant evaluatiesysteem en om u te voorzien van alle reservering gerelateerde diensten. Gegevens die nodig zijn voor het maken van een reservering (bijvoorbeeld uw naam en telefoonnummer) worden overgedragen naar het restaurant waarbij u een reservering wilt maken.
 • om u te voorzien van aanbiedingen die interessant voor u zouden kunnen zijn. Om deze reden analyseert Shore gegevens die bij u opgeslagen zijn. Op basis van de analyse past Shore aanbiedingen en marketing banners gesponsord op het Shore portaal aan. U bevestigt hierbij expliciet dat Shore uw persoonsgegevens mag analyseren om u te voorzien van een geïndividualiseerde klantenervaring. Het staat u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken
 • om het verkeer te analyseren en daarmee de prestaties van de website te verbeteren
 • om onze algemene diensten te verbeteren en om misbruik en vooral fraude te voorkomen of te onthullen.
 1. E-MAILS

Als u er tijdens registratie of het maken van een reservering mee akkoord gaat om informatie van Shore of Shore Partners te ontvangen, staat u Shore en Shore Partners toe uw gegevens te gebruiken om u per mail informatie te sturen met betrekking tot restaurant aanbiedingen en andere diensten aangeboden door onze Partners. Echter, vanuit marketingoogpunt of promotiemails die we kunnen sturen, zullen we u altijd de kans geven om u in de toekomst voor deze mails af te melden door een bezwaar in te dienen via info@shore.com, of door ons een brief te sturen naar Shore GmbH, Rosenheimerstr. 145 e, 81671 Munich.

 1. COOKIES

Cookies geven informatie over de computer, die door de gebruiker gebruikt wordt. Het gebruik ervan stelt Shore in staat om een efficiënte dienstverlening te beheren en om de gedragspatronen van de gebruiker van het Shore netwerk te volgen, met als enig doel het verstrekken van een geïndividualiseerde en verbeterde klantenervaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in uw browser geschiedenis. Het zijn statistische gegevens, die geen enkele persoonlijke gegevens identificeren. U kunt de computerinstellingen aanpassen om desgewenst cookies te weigeren. Dit kan eenvoudig gedaan worden door de instelling ‘het afwijzen van cookies’ op uw computer te installeren. Als u dat doet, bestaat de kans dat u niet in staat zal zijn om bestaande of toekomstige elementen van ons portaal te gebruiken. Voor een grondigere uitleg over wat cookies zijn en hoe ze werken kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.

 1. GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse service aangeboden door Google, die cookies op uw apparaat plaatsen. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres, dat is waar u gevonden wordt op het internet) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat u het anonimiseren van uw IP-adres geactiveerd heeft, zal het IP-adres ingekort worden op Google servers binnen de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal uw IP-adres aan een Amerikaanse server doorgestuurd worden om daar ingekort te worden. Google zal deze informatie gebruiken om uw website-gebruik te evalueren, om website-activiteit te rapporteren voor website-exploitanten en voor andere diensten met betrekken tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag de informatie aan derden verschaffen, indien de wet hiertoe verplicht, of wanneer dergelijke derden deze informatie verwerken namens Google. Google zal uw gegevens niet combineren met andere gegevens in het bezit van Google. Voor meer informatie over Google Analytics, gelieve bekijk hun details over Cookies en Analytics, evenals hun privacy-beleid voor Google Analytics. Bovendien kunt u zich afmelden voor het hebben van deze op uw apparaat geplaatste cookies door het downloaden en installeren van de volgende Browser-Plugin: https://tools.google.com. "  

 1. HET DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Wij stellen gegevens beschikbaar aan derden, in het bijzonder Shore Partners, als dit nodig is om u te voorzien van de gevraagde diensten (bijv. de overdracht van gegevens naar een restaurant waar u een boeking heeft gemaakt) of als het absoluut noodzakelijk is voor de exploitatie of het onderhoud van het Shore Netwerk. Shore behoudt ook het recht om gegevens te vermelden:

 • als u akkoord gaat met het doorgeven van uw gegevens;
 • om uw gevraagde dienst (bijv. uw boeking) te verwerken;
 • om te voldoen aan de geldende wetten;
 • om te reageren op vragen van de overheid (of vragen van juridische, overheids- of quasi-overheids, of lokaal agentschap of Internet beschermingsagentschap van elk type);
 • om te voldoen aan een geldig juridisch proces of procedure;
 • om onze rechten of eigendommen te beschermen;

Belangrijk is, anders dan voor andere Partners van Shore, dat we uw gegevens nooit zonder uw toestemming zullen verkopen of verhuren aan iemand anders voor hun marketingdoeleinden. Ingediende beoordelingen en in deze context gekozen Gebruikersnamen kunnen door Shore op de beoordelingen-site van het desbetreffende restaurant gepubliceerd worden. Met het indienen van uw beoordeling geeft u toestemming voor de vrijgave en de publicatie van uw geselecteerde Gebruikersnaam. Overige gegevens van de Gebruiker zullen niet beschikbaar worden gesteld aan andere gebruikers of bezoekers.

 

 1. ANDERE WEBSITES

Let erop dat ons privacy-beleid niet geldt als u het Shore Netwerk via een gesponsorde link naar een andere website verlaat. Onze Partners kunnen hun eigen privacy-beleid hebben. Wij raden u aan om vertrouwd te raken met het privacy-beleid van deze andere partijen, voordat u hen van persoonlijke informatie voorziet.

 1. GEGEVENSOVERDRACHT

Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van alle Shore diensten ononderbroken beschikbaar zijn en dat gegevenstransmissies foutloos zullen zijn. Helaas kan dit, vanwege de aard van het internet, niet gegarandeerd worden. Elke gegevensoverdracht wordt daarom op eigen risico gedaan. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen zullen we strikte procedures en beveiligingsmaatregelen gebruiken om onbevoegde toegang en diefstal te voorkomen.

 1. VERANDERINGEN IN HET PRIVACY-BELEID

Shore behoudt het recht om dit privacy-beleid op elk moment te wijzigen. Wij zullen uw persoonlijk rechten na een wijziging niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Shore zal haar gebruikers tijdig en voldoende informeren over wijzigingen van de algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen na het plaatsen van de herziene voorwaarden op de Shore Netwerken onmiddellijk van kracht zijn. (Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan Shore de wijziging aankondigen: (a) op de startpagina van de Shore Netwerken, (b) per e-mail, als de gebruiker Shore een geldig e-mail adres heeft gegeven, of (c) op een andere manier). De gebruiker wordt, door gebruik te blijven maken van de Shore Netwerken na eventuele wijzigingen, geacht te hebben ingestemd met de aangekondigde wijzigingen. In het geval van tegenspraak door de gebruiker behoudt Shore het recht om de registratie onmiddellijk te beëindigen, maar niet voordat de wijzigingen in werking treden. Shore zal oudere versies van het privacy-beleid verder archiveren voor uw persoonlijke referentie.

 1. TOEGANG TOT INFORMATIE

In overeenstemming met de Data Protection Act 1988 heeft u het recht om toegang te hebben tot alle informatie die wij over u bezitten. Houd u er a.u.b. rekening mee dat wij het recht hebben om een vergoeding van €10,- in rekening te brengen om de door ons gemaakte kosten met het leveren van informatie aan u te dekken. U kunt uw recht op toegang op elk moment uitoefenen. Dergelijke toegangsrechten omvatten bijvoorbeeld uw recht op een beschrijving van de persoonsgegevens die wij over u hebben, om dergelijke persoonsgegevens inclusief de oorsprong en juistheid te controleren, uw recht om ons te vragen bepaalde informatie te wijzigen of te verwijderen, of uw recht om u af te melden voor bepaalde soorten gegevensverwerking. U kunt uw privacy rechten afdwingen door de herziening van de informatie in uw account door te mailen naar info@shore.com